humán kommunikációkutatás specializáció

Képzési cél

A humán kommunikációkutatás specializáció az azt választó hallgatók számára az elméleti alapozó és szakmai alapozó tárgyak, valamint a humán orientáció tárgyait követően kezd diszciplinárisan kirajzolódni. Ez a specializáció elsősorban olyan interperszonális helyzetek megfigyelésébe és értelmező elemzésébe vezeti be a hallgatókat, melyek a hétköznapi jelhasználatban és nyelvhasználatban jönnek létre. Az adekvát szituatív jel- és nyelvhasználat kialakító tényezői, a működésükben szerepet játszó szabályok és bemeneti elemek éppúgy a vizsgálatok tárgyát képezik tehát, mint a patológiás előfordulások és egyéb eltérő formák interdiszciplináris vizsgálata.

Témakörök

  • Haladó pragmatika
  • Neurolingvisztika
  • Neuropragmatika 1-2.
  • Diskurzuselemzés (kutatószeminárium)
  • Pszicholingvisztika
  • Kommunikációmenedzsment, konfliktusmoderálás
  • A beszéd tudománya: a hatékony megszólalás

Szakirányt vezető oktató

Ivaskó Lívia

egyetemi docens, mentor tanár

Elérhetőség

E-mail: ivasko@hung.u-szeged.hu

Scroll to Top