Versenyeredmények

Az SZTE Kommunikáció és Médiatudományi tanszék hallgatói által nyert versenyek / eredmények

XXVIII. OTDK, 2007:
Turi Tímea: Ez nem regény. Avagy hogyan beszél a televízió a
szépirodalomról? (témavezető: Ivaskó Lívia), III. helyezés (Média- és
kommunikációtudomány tagozat).

Dudás Zsuzsanna: A nick mint az önkifejezés eszköze az IRC-n
(témavezető: Ivaskó Lívia), különdíj (Média- és kommunikációtudomány
tagozat).

XXIX. OTDK, 2009:
Balázs Patrícia: A verbális kommunikáció képi elemeinek vizsgálata ép
és patológiás nyelvhasználat esetén (témavezető: Ivaskó Lívia), III.
helyezés (Média- és kommunikációtudomány I. tagozat).

Vörös Dóra és Mihalik Katalin: Modern reklámkarakterek az
identifikációtól a márkaépítésig – Bankok arcai (témavezető: Sződy
Ágnes), különdíj (Média- és kommunikációtudomány I. tagozat).

Tajti Andrea: Az El Camino zarándokok identitás
reprezentációi a kesőmodernitásban. (témavezető: Pusztai Bertalan Dénes),
(Kommunikáció és Médiatudományi tagozat).

XXX. OTDK, 2011:
Bóna Enikő: CouchSurferek – A tipológiák és ideológiák között
(témavezető: Pusztai Bertalan Dénes), II. helyezés (Kulturális és
szociális antropológia I. tagozat).

Lábadi Mária: Divat, test és metroszexualitás. A metroszexuális
jelenségek mediális vizsgálata (témavezető: Gyimesi Tímea), különdíj
(Média- és kommunikációtudomány I. tagozat).

Lábadi Mária és Szabó Zita: Állatasszisztált terápia az autizmussal
élők szociális interakciójában (témavezető: Ivaskó Lívia), különdíj
(Média- és kommunikációtudomány III. tagozat).

Budai Anna: A thaiföldi turisztikai reklámok
társadalomtudományi elemzése. (témavezető: Pusztai Bertalan Dénes),
(Kommunikáció és Médiatudományi tagozat).

XXXI. OTDK, 2013:
Nagy Zsófia: Egy konfliktus konstrukciói. Esettanulmány
Bős-Nagymaros kapcsán. (témavezető: Pusztai Bertalan Dénes), I. helyezés
(Kulturális és szociálantropológia I. tagozat).

XXXII. OTDK, 2015:
Csörsz Édua: Nemzeti identitásképzés és hagyományalkotás,
avagy az “ősmagyar mítosz” posztmodern rítusai. (témavezető: Pusztai Bertalan Dénes),
(Kulturális Antropológia Tagozat).

XXXIV. OTDK, 2019:
Rudisch Ferenc Martin: Múltfeldolgozás internetes mémeken keresztül –
A Rákosi- és a Kádár-korszak mint humorforrás a Szocialista Mémgyár
oldalán (témavezető: Dunai Tamás), I. helyezés + különdíj
(Kommunikáció- és médiatudomány II. tagozat).

Lengyel Nikolett Lilla: A Klinikától Doktor Murphyig – A
kórházsorozatok megújulásának logikája (témavezető: Dunai Tamás), III.
helyezés + különdíj (Kommunikáció- és médiatudomány III. tagozat).


Varga Tibor Szabolcs: A magyarországi e-sport piac helyzete
(témavezető: Dunai Tamás), különdíj (Kommunikáció- és médiatudomány
III. tagozat).

Mezőlaki Regina Anna: Az autizmus spektrumzavarral élő személyek
munkavállalási lehetőségei a kommunikációs készségeik függvényében
(témavezető: Ivaskó Lívia), különdíj (Szociális munka és
szociálpolitika I. tagozat).

XXXV. OTDK, 2021:
Rudisch Ferenc Martin: A nyilvánosság popularizálódása mint válság –
Antizsurnalizmus és tömegsajtó-kritika a 19-20. század fordulóján
(témavezető: Dunai Tamás), I. helyezés + Pro Scientia Aranyérem
(Média- és kommunikációtudomány VI. tagozat).

Varga Tibor Szabolcs: (Online) verseny a túlélésért – Forma–1 a
szimulátorversenyzés és a digitális média korában (témavezető: Dunai
Tamás), különdíj (Média- és kommunikációtudomány V. tagozat).

Kapcsolódó cikkek

Scroll to Top