Public relations specializáció

Képzési cél

Public Relations specializáció célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik képesek átlátni, értelmezni és alkalmazni a Public Relations területének legfontosabb módszereit és eszközeit. A specializáció hallgatói megismerkednek az intézményi kommunikáció legfontosabb fogalmaival, a szervezeti kommunikáció és arculatelmélet alapjaival, a sajtókommunikáció elemeivel, az elektronikus PR-eszközök használatával, a rendezvényszervezés módszereivel, a kampánytervezés és válságkommunikáció legfontosabb elemeivel. A végzett hallgatók képessé válnak különböző szervezetek teljes intézményi kommunikációs tevékenységének szervezésére és irányítására, kommunikációs kampányok megtervezésére és lebonyolítására, hatékony sajtókommunikációs és közösségi médiatevékenység folytatására.

Témakörök

  • Sajtókapcsolatok
  • Közügymenedzsment
  • Szervezeti kommunikáció és vezetéselmélet
  • Helyzetelemzés, kommunikációkutatás
  • Kampánytervezés
  • Arculatelmélet
  • Válságkommunikáció
  • Integrált kommunikáció

Szakirányt vezető oktató

Dr. Hegedűs Anita, PhD

Egyetemi tanársegéd

Elérhetőség

E-mail: anitahegedus.mail@gmail.com

Scroll to Top