Imázs- és identitásmenedzsment specializáció

Képzési cél

Mi az imázs és az imázskommunikáció? Mi a szerepe a sikeres kommunikációnak egy szervezet sikerében? Hogy függ össze az imázs és a belső kommunikáció? Hogyan befolyásolja-e a szervezeti identitás egy szervezet külső és belső kommunikációját? Mi az identitás? Hogyan függ össze a személyes-, csoport- és területi identitás? Milyen identitásépítési tevékenységeket láthatunk ezeken a szinteken és hogyan elemezhetjük ezeket? Az elemzési eredményeket hogyan használhatjuk sikeres gyakorlati tevékenységünkben? Mit jelent a stratégiai kommunikációtervezés és –menedzsment? Hogyan működik a vállalati marketingkampány-tervezés? Milyen tárgyalás- és prezentációtechnikai módszereket érdemes elsajátítani a kommunikációs szektorban?
A specializáció célja, hogy az identitás és imázs kommunikációs előkészítésének, kialakításának és fenntartásának elméleti alapjait, illetve gyakorlati fogásait adja át a hallgatóknak esettanulmányokon és gyakorlati munkákon keresztül.

Témakörök

  • Tér, kultúra, turizmus
  • Imázs, identitás és új média
  • Szervezeti kommunikáció és identitás
  • Prezentációs gyakorlat 1: Írástechnika
  • Prezentációs gyakorlat 2: Előadás- és tárgyalástechnika
  • Fogyasztáselmélet, vásárlói magatartás
  • Imázsépítés és történeti tudat
  • Stratégiai kommunikációtervezés
  • Kritikai kultúrakutatás
  • Muzeológia, kommunikáció, kulturális trendek

Szakirányt vezető oktató

Prof. Dr. Pusztai Bertalan

tanszékvezető

Elérhetőség

E-mail: bpusztai@media.u-szeged.hu

Scroll to Top