Kortárs média specializáció

Képzési cél

A specializáció célja, hogy a kortárs média működéséről és tartalomelőállítási gyakorlatairól mind elméleti, mind pedig gyakorlati tekintetben átfogó és jól hasznosítható ismereteket közvetítsen a hallgatók számára. A tömegmédia társadalmi összefüggésrendszerei, az analóg és a digitális médiumok hasonlóságai és különbségei a kultúra mediatizálódásának (digitalizálódásának) perspektívájába helyezve nyerik el jelentésüket; ebben a kontextusban merülnek fel olyan alapkérdések, mint például milyen megváltozó szakmai, etikai és technikai normák alapján kell dolgoznia az újságírónak, mit jelent és hogyan változik meg a közönség és a nyilvánosság fogalma, és mindehhez milyen konkrét új tartalomtípusok és azok előállításának milyen új gyakorlatai tartoznak. A specializáció kurzusainak oktatásában a médiakutatás szakemberei, meghatározó újságíró-személyiségek és vezető médiumok munkatársai egyaránt részt vesznek.

Témakörök

  • Tömegmédia és társadalom
  • A kortárs média gyakorlata
  • Újmédia történelem
  • Mozgókép-technikai gyakorlatok 1.
  • Mozgókép-technikai gyakorlatok 2.
  • A zsurnalizmus megközelítései
  • Dokumentumfilm készítés
  • Digitális kultúra, digitális esztétika
  • Kritikai kultúrakutatás
  • Kreatív mozgókép-művészeti gyakorlatok

Szakirányt vezető oktató

Dr. Papp Melinda PhD

egyetemi adjunktus

Elérhetőség

E-mail: pappmelinda54@gmail.com

Scroll to Top