Nyomtatott sajtó specializáció

Képzési cél

Nyomtatott sajtó specializáció célja olyan újságírók és sajtósok képzése, akik számos sajtóműfaj-ban, különböző stílusokban képesek cikkeket írni, valamint több újságírói területen is otthono-san mozognak. A specializáció hallgatói megismerkednek az újságírás alapfogásaival, a nyomtatott és az online sajtó működésével, egyes szakújságírói területekkel, illetve a sajtófotózással, valamint a számos írásgyakorlati óra révén rutint szereznek az egyes sajtóműfajokban. A végzett hallgatók nem csak a nyomtatott és az online újságírás területén, valamint sajtósként, hanem számos olyan kreatív területen is képesek lesznek helytállni, ahol a szövegalkotás központi jelentőségű feladat.

Bemeneti követelmények

A specializáció (1) kommunikáció- és médiatudomány alapszakos hallgatóknak, illetve (2) belső (második) specializációként szabad bölcsészet alapszakos, kommunikáció- és médiatudomány speciali-zációs hallgatóknak vehető fel. A specializációra jelentkezőket az első tanulmányi félévük súlyozott kreditindexe alapján rangsoroljuk, és így töltjük fel a keretszámot.

Témakörök

 • Szerkesztőségi és újságkészítési alapismeretek
 • Hír és tudósítás
 • Interjú
 • Riport
 • Képi kommunikáció a sajtóban
 • Véleményműfajok 1.
 • Véleményműfajok 2.
 • Tematikus újságírás 1.
 • Tematikus újságírás 2.
 • Magazin- és bulvárújságírás
 • Külső szakmai gyakorlat 1-2.

Szakirányt vezető oktató

Dr. Dunai Tamás PhD

egyetemi adjunktus

Elérhetőség

E-mail: duntam@gmail.com

Scroll to Top