Szegedi Tudományegyetem
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Kommunikáció és médiatudomány mesterszak (MA)

MINTATANTERV A 2018/2019-ES EGYETEMI ÉVTŐL

Legutóbbi módosítás: 2019. 01. 27.

Általános információk

Alábbi dokumentum a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció és médiatudomány mesterszakának (MA) 2018/2019-es tanévtől érvényes mintatanterve, egyben pedig kurzushirdetési rendje a nappali tagozaton. Mivel a kurzushirdetés során a tárgyak tényleges sorrendje eltérhet a Neptunban ajánlott félévektől, a hallgatóknak érdemes az alábbi dokumentum alapján tájékozódni a teljesítés menetéről.

Az alábbi dokumentum csak a főszakos tárgyakat tartalmazza, és a változó összetételű (pl. kötelezően választható tárgyak, szabadon választható ismeretek), illetve más tanszékek által hirdetett kurzusokra (pl. MA kari szabadon választható tárgyak) csak azok kódjával, illetve a tárgyelem típusával utal. A mintatanterv szintén nem tartalmazza a más szakokról érkező hallgatók számára esetlegesen előírt különbözeti tárgyakat. A mintatanterv ezek mellett nem tartalmaz információkat az általánosan művelő, idegen nyelvi, illetve testnevelés kurzusokról.

A képzés összetétele

Szerkezeti egységKreditérték
Elméleti alapozó tárgyak19 kredit
Szakmai törzstárgyak29 kredit
- Szakdolgozati szeminárium20 kredit
- Kötelezően válaszható tárgyak12 kredit
- Külső szakmai gyakorlat4 kredit
Specializációk tárgyai30 kredit
Szabadon választható ismeretek6 kredit

Az egyes félévek közös tárgyai után szereplő ajánlatot ("További javaslat az adott félévre") nem kötelező követni - ez elsősorban a kiegyensúlyozottabb kurzusterhelés fenntartását célzó javaslat.

Félévhez nem kötött tárgyak

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMMN18-SZKV-xxKötelezően válaszható tárgyak*kurzustól függőenösszesen 12 kreditnyi teljesítendő
KMMN18-KSZGY-01Külső szakmai gyakorlat 1.Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 2 kredit
KMMN18-KSZGY-02Külső szakmai gyakorlat 2.Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 2 kredit
MAVÁL / KMMN18-SZV-xxMA kari szabadon választhat tárgyak (MAVÁL), illetve Szabadon választható ismeretekkurzustól függőenösszesen 6 kreditnyi teljesítendő

* A kötelezően választható tárgyak között szerepelnek specializációk más specializációk számára megnyitott kurzusai is. Fontos, hogy mindenki a neki megfelelő kódon vegye fel a megfelelő tárgyakat. A kurzusok között különbséget lehet tenni:
(1) kód alapján: a szakirányos tárgyak saját kódokkal (humán kommunikációkutatás: KMMN18-SHK; imázs- és identitásmenedzsment: KMMN18-SID; kortárs média: KMMN18-SKM), míg a kötelezően választhatók mindig közös kódokon (KMMN18-) kerülnek meghirdetésre;
(2) cím alapján: a kötelezően választható meghirdetések címének végén mindig "(KV)" jelzés szerepel.

1. szemeszter (I. évfolyam, ősz)

Közös kurzusok (1. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMMN18-AT-01Társadalomtörténet és társadalomelméletElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-AT-02Kognitív tudomány (Megismeréselméletek)Előadás / kollokviumheti 2 óra / 4 kredit
KMMN18-AT-04A közvetlen emberi kommunikáció elméleteiElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-AT-05Az identitás és másság történeteElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-AT-06Az információs társadalom szocio-kulturális diskurzusaiGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SZT-04Sajtódiskurzus-elemzésSzeminárium / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SZT-05Interkulturális kommunikáció, identitás, szubkultúrák a későmodern társadalombanElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SZT-08Nemverbális (vizuális és auditív) kommunikációElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SZT-09Médiahasználati szokások pszichológiai megalapozottságaElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit

További javaslat az adott félévre:

2. szemeszter (I. évfolyam, tavasz)

Közös kurzusok (2. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMMN18-AT-03A kommunikáció és média leírásai és szabályozáselméleteiElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SZT-01A kulturális újratermelés és hozzáférés története 1.Előadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SZT-03Reprezentációelméletek - Fogalomalkotás és jelhasználatElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit

További javaslat az adott félévre:

Specializációk (2. szemeszter)

Humán kommunikációkutatás specializáció (2. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMMN18-SHK-02NeurolingvisztikaGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 4 kredit
KMMN18-SHK-05Diskurzuselemzés (kutatószeminárium)Gyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 4 kredit
KMMN18-SHK-07Kommunikációmenedzsment, konfliktusmoderálásSzeminárium / gyakorlati jegyheti 2 óra / 4 kredit

Imázs- és identitásmenedzsment specializáció (2. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMMN18-SID-01Tér, kultúra, turizmusElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SID-02Imázs, identitás és új médiaSzeminárium / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SID-03Szervezeti kommunikáció és identitásElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SID-04Prezentációs gyakorlat 1: ÍrástechnikaGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 2 kredit

Kortárs média specializáció (2. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMMN18-SKM-01Tömegmédia és társadalomElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SKM-02A kortárs média gyakorlataSzeminárium / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SKM-03Újmédia történelemSzeminárium / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SKM-04Mozgókép-technikai gyakorlatok 1.Gyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit

3. szemeszter (II. évfolyam, ősz)

Közös tárgyak (3. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMMN18-SZT-02A kulturális újratermelés és hozzáférés története 2.Előadás / kollokviumheti 2 óra / 4 kredit
KMMN18-SZT-06Médiatartalom, médiaszöveg, médiafogyasztásElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SZT-07PragmatikaelméletekElőadás / kollokviumheti 2 óra / 4 kredit
KMMN18-SZT-10Szakdolgozati szeminárium 1.Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra /

További javaslat az adott félévre:

Specializációk (3. szemeszter)

Humán kommunikációkutatás specializáció (3. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMMN18-SHK-01Haladó pragmatikaElőadás / kollokviumheti 2 óra / 4 kredit
KMMN18-SHK-03Neuropragmatika 1.Előadás / kollokviumheti 2 óra / 4 kredit
KMMN18-SHK-06PszicholingvisztikaElőadás / kollokviumheti 2 óra / 4 kredit

Imázs- és identitásmenedzsment specializáció (3. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMMN18-SID-05Prezentációs gyakorlat 2: Előadás- és tárgyalástechnikaGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 2 kredit
KMMN18-SID-06Fogyasztáselmélet, vásárlói magatartásGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 5 kredit
KMMN18-SID-07Imázsépítés és történeti tudatSzeminárium / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit

Kortárs média specializáció (3. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMMN18-SKM-05Mozgóképtechnikai gyakorlatok 2.Gyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SKM-06A zsurnalizmus megközelítéseiElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SKM-07Dokumentumfilm készítésGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit

4. szemeszter (II. évfolyam, tavasz)

Közös tárgyak (4. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMMN18-SZT-11Szakdolgozati szeminárium 2.Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 10 kredit

További javaslat az adott félévre:

Specializációk (4. szemeszter)

Humán kommunikációkutatás specializáció (4. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMMN18-SHK-04Neuropragmatika 2.Gyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SHK-08A beszéd tudománya: a hatékony megszólalásElőadás / kollokviumheti 3 óra / 3 kredit

Imázs- és identitásmenedzsment specializáció (4. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMMN18-SID-08Stratégiai kommunikációtervezésSzeminárium / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SID-09Kritikai kultúrakutatásSzeminárium / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SID-10Muzeológia, kommunikáció, kulturális trendekSzeminárium / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit

Kortárs média specializáció (4. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMMN18-SKM-08Digitális kultúra, digitális esztétikaElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SID-09Kritikai kultúrakutatás**Szeminárium / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMMN18-SKM-10Kreatív mozgókép-művészeti gyakorlatokGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit

** A Kritikai kultúrakutatás az Imázs- és identitásmenedzsment specializációval közös tárgy.