Szegedi Tudományegyetem
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

MINTATANTERV A 2018/2019-ES EGYETEMI ÉVTŐL

Legutóbbi módosítás: 2019. 01. 27.

Általános információk

Alábbi dokumentum a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció és médiatudomány alapszakának (MA) 2018/2019-es tanévtől érvényes mintatanterve, egyben pedig kurzushirdetési rendje a nappali tagozaton. Mivel a kurzushirdetés során a tárgyak tényleges sorrendje eltérhet a Neptunban ajánlott félévektől, a hallgatóknak érdemes az alábbi dokumentum alapján tájékozódni a teljesítés menetéről.

Az alábbi dokumentum csak a főszakos tárgyakat tartalmazza, és a változó összetételű (pl. választható modulok tárgyai, szabadon választható ismeretek), illetve más tanszékek által hirdetett kurzusokra (pl. BA kari szabadon választható / általánosan művelő tárgyak) csak azok kódjával, illetve a tárgyelem típusával utal. A mintatanterv ezek mellett nem tartalmaz információkat az általánosan művelő, idegen nyelvi, illetve testnevelés kurzusokról.

A képzés összetétele

Szerkezeti egységKreditérték
Kommunikáció és társadalomtudományi alapismeretek40 kredit
Kommunikációs elméleti és gyakorlati stúdiumok51 kredit
- Szakdolgozati szeminárium10 kredit
Specializációk tárgyai40 kredit
Választható modulok*30 kredit
Szabadon választható tárgyak9 kredit

* A választható modulokon belül két modul található - az ezekkel kapcsolatos részletesebb információk az alábbiakban olvashatók.

Az egyes félévek közös tárgyai után szereplő ajánlatot ("További javaslat az adott félévre") nem kötelező követni - ez elsősorban a kiegyensúlyozottabb kurzusterhelés fenntartását célzó javaslat.

Specializációk

A hallgatók a képzés 3. félévétől (2. évfolyam, őszi szemeszter) vehetnek fel specializációs tárgyakat. A szakosodás (specializáció-választás) az első év második szemeszterében történik. Mivel elképzelhető, hogy bizonyos szakirányokon a 2. és 3. évfolyamos órákat az alacsony létszám miatt össze kell vonni, ezért az alábbiakban közölt menetrend inkább iránymutató jellegű. Javasoljuk, hogy amennyiben az adott félévben meghirdetett specializációs kurzusok nem egyeznek meg azokkal, amik a listában következnének, vegyék fel azt, ami meg van hirdetve! Figyelem! Az összevonások miatt előfordulhat, hogy egy-egy kurzus nem évente, hanem csak 2 évente kerül meghirdetésre, ezért igyekezzenek minden tárgyat a felvétel félévében teljesíteni!

Választható modulok

A tanulmányok 3. szemeszterétől a hallgatónak 2 választható modul valamelyikéből kell teljesíteni összesen 30 kredit értékű tárgyat. Alapesetben mindenkinek a Média, kommunikáció és kultúra modul (KMBN18-VM-MKK) kurzusai állnak rendelkezésre - ezekből kell elvégezni 30 kreditnyi (10 kurzus) tárgyat. A Média, kommunikáció és kultúra modul pontos kurzustartalma változó összetételű, ezért konkrét tárgyakat az alábbiakban nem emelünk ki, csak azok felvételi ritmusára teszünk javaslatot.

Ha a hallgató a 2. szemeszterben felvételt nyer a Mobil és közösségi média speciális képzésre, akkor az azonos nevet viselő modulból (KMBN18-VM-MKM) kell teljesítenie a 30 kreditnyi kurzust. Ebben az esetben a kurzusok összetétele és sorrendje kötött - az ezzel kapcsolatos információkat a felvételt nyert hallgatók legkésőbb az 3. szemeszter kezdetéig megkapják.

Félévhez nem kötött tárgyak

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
BAVÁL és KMBN18-SZVSP-xxKari általánosan művelő tárgyak, illetve speciálkollégiumok*az adott kurzustól függőenösszesen 9 kreditnyi teljesítendő

* A kari általánosan művelő tárgyak (BAVÁL kezdetű kóddal) a kar bármely hallgatói számára nyitottak, míg a speciálkollégiumok (KMBN18-SZVSP kezdeű kóddal) csak a kommunikáció és médiatudomány BA szak hallgatói számára vehetők fel. A 9 kredit a két tárgytípusból bármilyen összetételben teljesíthető.

1. szemeszter (I. évfolyam, ősz)

Közös kurzusok (1. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMBN18-KTA-01Bevezetés a közjogbaElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KTA-02Bevezetés a kulturális antropológiába 1.Előadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KTA-03Bevezetés a szociológiába 1.Előadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KTA-04FilozófiatörténetElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KTA-05Gazdaságtudományi alapismeretekElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KTA-06Kreatív írásgyakorlatokGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 2 kredit
KMBN18-KEG-01Kommunikáció- és médiatörténetElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KEG-02Médiaismeretek 1. - SajtóműfajokElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KEG-03Mediatizált kommunikáció - esemény és médiareprezentációGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KEG-08Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba 1.Előadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit

További javaslat az adott félévre:

2. szemeszter (I. évfolyam, tavasz)

Közös kurzusok (2. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMBN18-KTA-08Bevezetés a kulturális antropológiába 2.Előadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KTA-09Bevezetés a szociálpszichológiábaElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KTA-10Bevezetés a szociológiába 2.Előadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KTA-07PolitológiaElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KTA-11Kommunikációs készségfejlesztésGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 2 kredit
KMBN18-KEG-04A médiakommunikáció sajátos színterei 1. - Public relationsElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KEG-05Információs társadalomGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KEG-06Médiaismeretek 2. - Rádiós ismeretekElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KEG-11Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba 2.Előadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit

További javaslat az adott félévre:

3. szemeszter (II. évfolyam, ősz)

Közös tárgyak (3. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMBN18-KTA-12A kommunikáció- és médiakutatás elméleteElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KEG-07A médiakommunikáció sajátos színterei 2. - MarketingElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KEG-09Médiaismeretek 3. - Televíziós ismeretekElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KEG-10Társadalmi és kultúraközi kommunikációElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SxxSpecializációk kurzusai (lásd lentebb!)kurzustól függően~ 3 kurzus (9 kredit)

További javaslat az adott félévre:

4. szemeszter (II. évfolyam, tavasz)

Közös tárgyak (4. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMBN18-KTA-13Kvalitatív kutatásmódszertani gyakorlatGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KTA-14Tudományos írásgyakorlatokGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KEG-12Pragmatika - közvetlen emberi kommunikációElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SxxSpecializációk kurzusai (lásd lentebb!)kurzustól függően~ 3 kurzus (9 kredit)

További javaslat az adott félévre:

5. szemeszter (III. évfolyam, ősz)

Közös tárgyak (5. szemeszter)

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMBN18-KEG-13Szellemi alkotások jogaElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KEG-14Hálózati kommunikációGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KEG-15Szemiotika és narratológia a médiakutatásbanElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SZD-01Szakdolgozati szeminárium 1.Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 5 kredit
KMBN18-SxxSpecializációk kurzusai (lásd lentebb!)kurzustól függően~ 2 kurzus (6 kredit)

További javaslat az adott félévre:

6. szemeszter (III. évfolyam, tavasz)

Közös tárgyak

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMBN18-KEG-16A kisebbségi kultúrák médiareprezentációjaGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-KEG-17MédiaetikaElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SZD-02Szakdolgozati szeminárium 2.Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 5 kredit
KMBN18-SxxSpecializációk kurzusai (lásd lentebb!)kurzustól függően~ 2 kurzus (6 kredit)

További javaslat az adott félévre:

Specializációk (3-6. szemeszter)

Elektronikus sajtó specializáció

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMBN18-SES-01Digitális vágói alapismeretekGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SES-02Rádiós eszközhasználatGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SES-03Televíziós eszközhasználat (operatőri alapismeretek)Gyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SES-04Hír és tudósítás a rádióbanGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SES-05Hírkészítés a televízióbanGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SES-06StúdiógyakorlatokGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SES-07Portré, infotainment a televízióbanGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SES-08Tényfeltáró riportműsor, dokumentumműsor és portrékészítés a rádióbanGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SES-09Kereskedelmi rádiózásGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SES-10Összetett műsorok a televízióbanGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SES-KGY1Külső szakmai gyakorlat 1. (Elektronikus sajtó)Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 5 kredit
KMBN18-SES-KGY2Külső szakmai gyakorlat 2. (Elektronikus sajtó)Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 5 kredit

Médiainformatika specializáció

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMBN18-SMI-01Informatikai eszközökGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SMI-02Weblapkészítés, webes kommunikációs technikák 1.Gyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SMI-03Számítógépes grafikaGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SMI-04Mobilmédia (mobilkommunikációs ismeretek)Gyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SMI-05Tartalomszolgáltatás és fejlesztésGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SMI-06Weblapkészítés, webes kommunikációs technikák 2.Gyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SMI-07Arculattervezés és designGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SMI-08Digitális fotózás és képszerkesztésGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SMI-09KiadványszerkesztésGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SMI-10Online újságírás, rádiózás és televíziózásGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SMI-KGY1Külső szakmai gyakorlat 1. (Médiainformatika)Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 5 kredit
KMBN18-SMI-KGY2Külső szakmai gyakorlat 2. (Médiainformatika)Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 5 kredit

Nemzetközi kommunikáció és turizmus specializáció

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMBN18-SNK-01Kulturális menedzsmentGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNK-02ProtokollGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNK-03Turisztikai alapismeretekGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNK-04Kulturdiplomácia és tájékoztatásGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNK-05Turisztikai menedzsmentGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNK-06TurizmusmarketingGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNK-07Desztináció- és attrakciófejlesztésGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNK-08Turizmus és médiaElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNK-09A kultúraközi kommunikáció alapjaiGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNK-10Interkulturális szervezeti kommunikációGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNK-KGY1Külső szakmai gyakorlat 1. (Nemzetközi kommunikáció és turizmus)Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 5 kredit
KMBN18-SNK-KGY2Külső szakmai gyakorlat 2. (Nemzetközi kommunikáció és turizmus)Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 5 kredit

Nyomtatott sajtó specializáció

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMBN18-SNY-01Hír és tudósításGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNY-02InterjúGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNY-03Szerkesztőségi és újságkészítési alapismeretekGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNY-04Képi kommunikáció a sajtóbanGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNY-05RiportGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNY-06Véleményműfajok 1.Gyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNY-07Tematikus újságírás 1.Gyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNY-08Véleményműfajok 2.Gyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNY-09Magazin- és bulvárújságírásGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNY-10Tematikus újságírás 2.Gyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SNY-KGY1Külső szakmai gyakorlat 1. (Nyomtatott sajtó)Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 5 kredit
KMBN18-SNY-KGY2Külső szakmai gyakorlat 2. (Nyomtatott sajtó)Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 5 kredit

Public relations specializáció

Neptun kódTárgyJelleg / számonkérésÓraszám / kredit
KMBN18-SPR-01Public relations: A gyakorlati nézőpontGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SPR-02KözügymenedzsmentGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SPR-03SajtókapcsolatokGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SPR-04Szervezeti kommunikáció és vezetéselméletElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SPR-05ArculatelméletElőadás / kollokviumheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SPR-06VálságkommunikációGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SPR-07Helyzetelemzés, kommunikációkutatásGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SPR-08Elektronikus PR eszközökGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SPR-09Integrált kommunikációGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SPR-10Nyomtatott PR eszközök / KampánytervezésGyakorlat / gyakorlati jegyheti 2 óra / 3 kredit
KMBN18-SPR-KGY1Külső szakmai gyakorlat 1. (Public relations)Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 5 kredit
KMBN18-SPR-KGY2Külső szakmai gyakorlat 2. (Public relations)Gyakorlat / háromfokozatú minősítésheti 2 óra / 5 kredit